Egy meglepő TÉNY az iskolakezdéssel kapcsolatban

Nagy az izgalom azokban a családokban, ahol most lesz kisiskolás a gyermek. Nem véletlenül, hiszen az első osztály élményei évekre meghatározzák a gyermek iskolához és tanuláshoz való viszonyát. Minden szülőben él a szorongás, milyen lesz az iskola, hogyan állja meg az ő gyermeke a helyét az új körülmények között.

Ha gyermeked első osztályos lesz szeptemberben, akkor valószínűleg már te is sok hasonló kijelentéssel találkoztál:

„Az óvoda és az iskola között lévő szakadék nagyon megnehezíti a gyerekek és a szülők dolgát…”

Ezt támasztják alá az anyukás csoportokban és az élőszóban keringő történetek olyan kisiskolásokról, akik az első hónap végére nemcsak az iskolát, hanem a tanulást is „megutálták”, illetve olyan kétségbeesett szülőkről akik úgy érzik az iskolai nehézségek uralják az életüket.

A szakemberek szerint tovább bonyolítja a helyzetet, hogy 2020 január elseje óta a hatéves kort betöltött gyermekek számára kötelezővé vált az iskolakezdés. Persze lehet halasztást kérni, de már nem a szülők és az óvónők döntenek a gyermek iskolaérettségéről és az iskolába lépés időpontjáról.

"A jelenlegi oktatási rendszer egyik hiányossága, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenet nem megoldott. Nem véletlenül vetődik fel időről időre a 0. osztály szükségessége."
Deákné B. Katalin
az Anya taníts engem! című nagy sikerű könyv szerzője

Mi lehet az oka két intézmény közötti szakadéknak és az ebből adódó nehéz átmenetnek?

Ha egy pillanatra belegondolunk, kapásból sorolni tudjuk a lehetséges okokat: új intézmény, új közösség, más szabályrendszer, 45 perces órák, a játék helyett a tanulásé a főszerep, elvárások, értékelés stb.

…ám ez még nem minden!

A probléma annyira szembetűnő, hogy hazánkban számos kutatás foglalkozott a miértek feltárásával. A vizsgálatok eredményei nagyrészt megerősítették a feltevéseket, mely szerint az alaptevékenység, a környezet és az elvárásrendszer megváltozása nagyban hozzájárul az átmenet nehézségéhez.

A kutatások során azonban napvilágra került egy kimondottan meglepő tény is: az óvodapedagógusok és a tanítók az iskolakezdés szempontjából más és más képességeket tartanak fontosnak.

Ahogy Dr. Hegyi Ildikó pszichológus fogalmaz:

"Fájdalmas tény: az iskolai oktatás tartalma és módszere nem támaszkodik az óvodai ismeretanyagra és az óvoda szokásrendszerére.”

Lehetséges, hogy ez áll a sok kisiskolás kudarca mögött?

Sajnos nagyon is lehetséges!

A jó hír, hogy vannak már olyan kezdeményezések, amelyek célja, hogy az óvoda és iskola között helyreálljon a kapcsolat és a kommunikáció, hogy az iskolakezdéshez szükséges képességek mivolta egyértelmű legyen mindenki számára és a két intézmény szerves együttműködésében megvalósuljon a zökkenőmentes átmenet.

Jelenleg ezek helyi szintű, főleg falvakban megvalósuló- kezdeményezések, de reméljük az elkövetkező években úgynevezett „jó gyakorlatként” országosan is elterjednek.

Érthető, hogy bármily örvendetesek is ezek a kezdeményezések, azokat a szülőket nem nyugtatja meg, akiknek gyermeke idén kezdi az iskolát. Természetesen Ők is szeretnék, hogy gyermekük birtokában legyen mindazoknak a készségeknek és tudásnak, amelyek a sikeres iskolakezdéshez – a későbbiekben pedig az eredményes iskolásévekhez – szükségesek.